bytebuster: (GangnamCat)
Перепост допису [personal profile] novich_ok: Вы той "истории", которую написали для вас в СССР до сих пор верите?
Вы той "истории", которую написали для вас в СССР до сих пор верите? Я вам сейчас преподам немного, чтобы душа развернулась, а потом опять свернулась.

Малая советская энциклопедия. Том 10. Цитирую:
"Осенью 1939 года незадачливые руководители панской Польщи, по указке англо-франзузских империалистов, затеяли войну против Германии. Эта война с огромной быстротой вскрыла внутреннюю несостоятельность и явную недееспособность лоскутного польского государства..."

Ну и, конечно, ежели Польша "несостоятельна" и "недеспособна", да еще и напала на мирно дремлющую гитлеровскую Германию - грех будет не урвать от нее кусок. Тем более, что:
"Угнетенные и задавленные гнетом польских панов национальные меньшинства..." - в первую очередь украинцы и белоруссы, якобы взывают о помощи.

И напали. И урвали. А в качестве оправдания нападения на суверенное независимое государство сочинили польскому правительству официальную ноту:

Read more... )
bytebuster: (DeFunes3)
Ян Валетов:

29 августа 2014 года мне позвонила мерзкая тварь по фамилии Дзыгавбродский. Он буквально захлебывался от восторга, бился, как эксгибиционист в оргазме: ваши там дохнут!

Он звонил мне по домашнему телефону. Все мои данные, бывшие в налоговой и милиции на тот момент, были выложены в Сеть, так как базы оказались в руках сепаров, и он не удержался.

Я, прямо, представил себе, как он теребит себя за кончик, и слюна свисает липкой нитью с нижней губы, а на раскрасневшихся щеках алеют россыпи прыщей.

— Там ваши дохнут, — кричал он, повизгивая. — Слышишь? Все! Конец! Мы скоро будем в Днепре!

Read more... )
bytebuster: (GangnamCat)
Перепост допису [personal profile] bytebuster: «Влтава – 666»
Originally posted by [profile] archytectorat «Влтава – 666»


Это был условный сигнал, который получили вечером 20 августа 1968 года войсковые соединения объединенной группировки ОВД. Как видно, у советских руководителей всегда было специфическое чувство юмора. Или, как говорят, чехи сегодня, именно сатана помог провернуть операцию «Дунай» за два дня и эти три шестерки были небольшим требованием с его стороны.

Read more... )

bytebuster: (CH-biang3biang3mien4)
Лєвінталь (хоча по ієрогліфам більше схоже на Лєвіндар) Алєксандр Борісовіч, який чомусь вважає себе московським гауляйтером «Єврейської» «автономної» «області», що знаходиться на тимчасово-окупованих Північних Територіях.

Хто не вірить, можете порівняти ієрогліфи і потім вбити їх у Гуглоперекладач
俄罗斯联邦
犹太自治州
列温达尔
亚历山大 鲍里萦维奇
州长
Ну і відео принагідно, щоб двічі не вставати. :)

Read more... )
bytebuster: (Language)

Позначання завершених та незавершених дій та процесів однаковими іменниками, вилучення коротких безсуфіксових іменників та запровадження в цій функції іменників жіночого роду на -ка, -ча призвело до того, що ми й досі не можемо позбутися покручів типу обробка (хоча маємо обробляння/оброблення на позначення дії та обріб на позначення наслідку), розробка (замість
розробляння/розроблення), передача (замість передавання/передання) тощо.
Слово підготовка заступило і віддієслівні іменники готування/підготування, і (в сенсі навчання) коротке та влучне слово вишкіл.
Ми не відчуваємо відмінности між процесом досліджування та завершеною дією дослідження, не відрізняємо дослідження від досліду, не кажучи вже про те, що цілком зник прикметник дослідчий і став маловживаним дослідницький, посупившися місцем слову дослідний, що має инше значення.

Вилучення слів із суфіксом -івн- має наслідком нашу неспроможність відрізняти прикметники на позначення активної здатности (рятівний, коливний, фільтрівний, йонізівний) та призначення (рятувальний, коливальний, фільтрувальний, йонізувальний), не кажучи вже про те, що їх часто заступають активні дієприкметники, що від часу їхнього примусового запровадження заполонили мову, наче бур’ян.

Дієслова, що позначають завершені процеси, втратили префікса чи набули префіксів, скалькованих з російських. Наслідок – префікси великою мірою втратили семантичну навантагу.
Префікс роз- замість притаманної йому семантики руху ізсередини, поширювання, подрібнювання (розбурхувати, розсипати, розбирати, розвалювати, розгортати, розгалужувати, розпорошувати, розпорскувати, розсіювати) став аналогом російського раз- (роздруковувати замість видруковувати),
Особливо коли йдеться про скасовування попередньої дії і заступив властивих носіїв цієї функції зне- та від- (розмагнічувати замість знемагнетовувати, розпружувати замість відпружувати тощо), тоді як префікс від- став аналогом російського от- і дістав функцію передавати доконаний вид замість з- та по- (відрегулювати, відремонтувати, відредагувати, відлакувати, відшліфувати тощо замість  зрегулювати, поремонтувати, зредагувати, полакувати, пошліфувати).
Завважимо, що спроби нав’язати українській мові префікса обез- [3] виявилися невдалими.

Read more... )
bytebuster: (Language)
Ольга Кочерга: Мовознавчі репресії 1933 року My two cents // Це жах, я вам скажу. Стаття велика, але читаєш, і відчуваєш, як волосся стає дибки. Мова-не-на-часі, ага. Какая-разніца-на-каком-єзикє, my ass. А чому тоді московня стільки сил, часу і грошей вклала в каліцтво української мови і насадження москвосуржа?

1933 рік – сумнозвісний в українській історії рік Голодомору, що спричинив загибель мільйонів людей. На тлі цього нечуваного лиха деяким дослідникам і досі видаються незначними й не вартими уваги кілька маловідомих політичних та позірно наукових документів, що на багато років визначили долю української мови. Проте примусове втручання в структуру мови, що відбулося понад сімдесят років тому, дається взнаки й нині. Спробуймо проаналізувати цей вплив на підставі автентичних джерел.

Наприкінці квітня 1933 року відбулися нарада з питань національної політики в ЦК КП(б)У та засідання створеної на початку того самого місяця Комісії НКО [i] в справі перевірки роботи на мовному фронті. Заступник наркома освіти Андрій Хвиля виступив на обох зібраннях з доповіддю «Націоналістична небезпека на мовному фронті й боротьба проти неї», що під назвою «Викорінити, знищити націоналістичне коріння на мовному фронті» вийшла друком в журналі «Більшовик України» та окремою брошурою [1]. Ця стаття містить здебільшого політичну фразеологію, про стиль та спрямованість якої свідчать обидві назви, однак із неї вже проглядають обриси дальших дій. Мало того, саме цей текст визначив рівень та глибину арґументації всіх наступних документів. Саме тут вперше прозвучав мотив про «штучний відрив від спільної братньої українській мові – мови російського народу» [ii] , що відтоді став провідним у кампанії критики та перегляду засад та доробку українських мовознавців та словникарів, зокрема й насамперед працівників зліквідованого після процесу СВУ Інституту Української Наукової Мови (далі – ІУНМ) та створеного на його руїні Науково-Дослідчого Інституту Мовознавства (далі – НДІМ), пізніше перейменованого на Інститут Мовознавства.

Read more... )
bytebuster: (Marvin)
Опубліковані результати розслідування Іловайської трагедії
My two cents // Це дуже, дуже важлива новина.
Уперше в історії України московсько-фашистський ворог названий ворогом — причому, це зроблено прямим текстом і у відповідності до усіх міжнародних протоколів, законів і стандартів (саме тому це і зайняло три роки).
Віднині московсько-фашистський збройний напад — це не «сєпаратісти» і навіть не «атпускнікі». Це нормальна, штатна армія під керівництвом свого нормального штатного президента і головнокомандуючого вредлася до іншої країни.

 Пряме вторгнення сил моцкви на Донбас є єдиною причиною Іловайської трагедії – ГПУ
 Начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко за три дні у серпні 2014 року під час Іловайської трагедії провів 12 телефонних розмов із першим заступником начальника Генерального штабу терористичного угруповання «Збройниє сіли РФ» Миколою Богдановським. У ході перемовин представники ЗС РФ умисно затягували час для облаштування тактично вигідних вогневих позицій за маршрутом руху сил АТО.
 Подробиці звідси:

Зібраними доказами та експертизами встановлено, що з травня по липень 2014 року силами АТО проведено ряд успішних операцій по визволенню населених пунктів Донецької і Луганської областей від терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР».

11 серпня 2014 року керівником АТО В. Муженком видано наказ, на виконання якого командуючим сектору «Б» Р. Хомчаком розроблено замисел, одним із завдань якого було блокування силами ЗС України та зачистка від незаконних збройних формувань міста Іловайськ. До бойової операції були залучені сили окремих добровольчих батальйонів.

Read more... )
bytebuster: (GangnamCat)
Перепост допису [personal profile] novich_ok: "Почему вы нас так не любите"?
Вам интересен ответ на этот вопрос, товарищи "мыжебратья"? Извольте. Вот вам только один аспект проблемы "нелюбви" и одна яркая история.

В 1937 году НКВД арестовал Ивана Пиддубного (по вашему Поддубного) - борца № 1 всех времен и народов. Поводом и причиной ареста послужила "порча паспорта".

Пиддубный тогда жил в Ейске. Местные власти выдали ему новый паспорт, в котором чемпион писался на русский манер, не Пиддубный, а - Поддубный и в графе "национальность" стояло - "русский".

Поддубный собственной рукой выправил фамилию на правильную, зачеркнул "русский", вписал "украинец" и понес паспорт в НКВД - "исправлять ошибку", наивный.
И его посадили. Как он позже выражался - "за длинный язык" и за "пашпорт".

Год держали Пиддубного в камере, пытали, заставляли признаться в украинском национализме, а параллельно еще и выбивали согласие "перечислить родине" крупную сумму денег, которая оставалась в американсоком банке.

До конца жизни старый чемпион (а было на момент ареста Ивану Максимовичу 67 лет) не показывался больше на людях с обнаженным торсом: на спине остались жуткие шрамы - следы пыток паяльником.

Умер Пиддубный в абсолютной нищете - власть забыла старика, который элементарно просил хлеба - тот мизерный паек, что его от щедрот души выделила советская власть, которую многие из вас так хотят вернуть взад, не мог питать огромное тело старого богатыря. Однако после его смерти коммунисты сразу сделали из него Поддубного, великого РУССКОГО борца. Так и написано на памятнике в Ейске.

Read more... )
bytebuster: (GangnamCat)
Максим Дрозденко: Как выглядел приход русского мира в Грузии, или 100 лет предательства My two cents // Домашнє завдання: під час прочитання статті порахувати кількість разів, скільки моцква обдурила Грузію.

4 августа 1783 года Российская империя заключила с Восточной Грузией (царство Картли-Кахети) Георгиевский трактат о протекторате России над Грузией. Для советского школьника это называлось «добровольное присоединение Грузии к России».

Как выглядел приход русского мира в Грузии, или 100 лет предательства


Read more... )

ИДИТЕ НАХУЙ

Вівторок, 25 Липень 2017 19:46
bytebuster: (Celentano1)
Сергей Кулаков: ИДИТЕ НАХУЙ (via)

- Вы не подписываете ассоциацию и дружите с нами. Никаких Евросоюзов.
- Идите нахуй.
- Украины после Майдана больше нет! Львов отдаем Польше, остальное нам. Страна 404. Хе-хе.
Идите нахуй.
- Федерализация!
- Идите нахуй. 
- Тогда Новороссия! Девять областей нам! Остальное, так уж и быть, пусть останется Украиной. Тупые хохлы.
Идите нахуй.
- Тогда две республики в границах Донецкой и Луганской областей с широкими полномочиями! Право вето на вступление в НАТО и в ЕС! Мы очень хитрые!
- Идите нахуй.
- Ну тогда республики в рамках ныне контролируемой территории, но всё-таки с правом вето! Вот мы вам Конституцию придумали, почитайте.
- Идите нахуй.
- О! Малороссия! Это как Украина, но только внеблоковое государство.
- Идите нахуй.

--------------- МЫ СЕЙЧАС ЗДЕСЬ--------------------------

- Ну хорошо, забирайте свой Донецк с Луганском, но про Крым забудьте. Крым - сакральный, там чото с православием и российско-советским князем Владимиром связано.
- Идите нахуй.
- Ладно, забирайте и Крым, но платить мы ничего не будем. Мы же просто хотели прекратить гражданскую войну...
Идите нахуй.
- НУ ПОЧЕМУ СРАЗУ НАХУЙ?!?!? ВОТ КАК С ВАМИ РАЗГОВАРИВАТЬ?!?!? Ладно уже, пишите сколько мы там должны... И перестаньте нас нахуй уже посылать, мы великие.
- Ну ладно. Идите в пизду. Вот счёт.
bytebuster: (Alf)
Юрий Гудыменко: Желаем зла

Меня довольно часто обвиняют в русофобии. Я, со своей стороны, обычно скромно с этим соглашаюсь. Однако эта конкретная фобия вполне осмысленна, выпестована и обоснована. Просто потому, что я понимаю: чтобы Украина выстояла, Россия должна упасть. Желательно — с обрыва. Ничего личного.

Поясняю на пальцах. Украина находится в зоне влияния России, причём попытки Украины уменьшить уровень этого влияния всегда натыкались на жёсткую реакцию Москвы. Последнюю такую реакцию мы видим до сих пор, в виде оккупации Крыма, Донецка, Луганска и прилегающих территорий.

Это, разумеется, не первая ситуация в истории, когда два государства находятся в таких отношениях. Это даже в истории Украины и России не впервые — не залезая в дебри Гетьманщины, можно вспомнить события столетней давности, когда коммунистическая Россия признала независимость украинского государства, а потом полезла на наши земли «ихтамнетами». «Народные республики», полностью контролируемые Москвой, там тоже, кстати, были.

Так вот, история знает только один рецепт, как избавиться от большой назойливой страны, которая пытается вас приобнять покрепче и повесить свой флаг над вашей столицей.
Рецепт простой до безобразия: Карфаген должен быть разрушен.

Государство-агрессор должно полностью, стопроцентно углубиться в свою внутреннюю политику, тратить туда максимум ресурсов, желательно — в том числе ресурсы армейские.
Все возможные людские, денежные, военные, материальные ресурсы должны падать в бездонную бочку внутреннего конфликта, чтобы ни копейки не оставалось для поддерживания конфликтов внешних.
Гражданская война, поражение в войне от внешнего соперника, революция, даже какая-нибудь завалящая эпидемия чумы практически моментально превращают агрессивное пятно на карте в дворовую собаку, зализывающую раны. Чтобы государство-агрессор хоть ненадолго стало мирным, ему должно стать плохо. В идеале — смертельно плохо.

Read more... )
bytebuster: (Marvin)
Оригинал взят у [livejournal.com profile] m_arch в ПА ОБСЕ. "Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины"

В проекте резолюции содержится призыв к России предоставить доступ в Крым и Севастополь международным организациям, институтам, специальным процедурам и независимым экспертам ОБСЕ, ООН и Совета Европы(ахтунґ, фаш.ресурс)

Когда имеешь дело с жульем, стоит внимательно изучать первоисточники.
Министерство правды скромно умолчало о других, гораздо более интересных моментах принятой резолюции.
Для тех, кому лень читать все, я выделил главное.


1. Стремясь поддерживать цели и принципы, провозглашенные в Уставе Организации Объединенных Наций и Хельсинкском Заключительном акте, особенно в части, касающейся уважения суверенитета, территориальной целостности и нерушимости государственных границ, а также невмешательства во внутренние дела, мирного урегулирования споров и необходимости воздерживаться от применения силы или угрозы силой,

2. ссылаясь на резолюцию Парламентской ассамблеи ОБСЕ об очевидном, грубом и неисправленном нарушении Хельсинкских принципов Российской Федерацией (2014 год), резолюцию о продолжении очевидных, грубых и неисправленных нарушений Российской Федерацией обязательств в рамках ОБСЕ и международных норм (2015 год), резолюцию о приверженности Хельсинкским принципам в контексте межгосударственных отношений в регионе ОБСЕ (2015 год) и резолюцию о нарушениях прав человека и основных свобод в Автономной Республике Крым и городе Севастополе (2016 год),

Read more... )
bytebuster: (Marvin)
Перепост допису [livejournal.com profile] npubop: Дата, via
Три года назад ВСУ освободили Славянск и Краматорск. Российские террористы бежали в Донецк. Стало понятно, что освобождение Донбасса это вопрос 2-3 месяцев.Думаю именно в этот момент Россия начала готовить провокацию с Буком, чтобы получить повод для масштабного вторжения в Украину. Только нам опять повезло. Криворукие россияне сбили не свой российский самолет, а малайзийский Боинг. Вместо casus belli, Россия получила причину для создания международного трибунала и обвинение в военных преступлениях.

Регулярные российские войска полномасштабно зашли на Донбасс не в июле, а в августе, и пришлось прикрываться криво сляпанным пиздежом про "отпускников, купивших в военторгов оружие" и "ополченцев, голыми руками отжавших танки, БМП, БТРы, Грады, Тюльпаны, Гвоздики и пр."

Сегодня, через три года, уже понятно, что Россией война проиграна. И сейчас, в эти дни, ОПГ "Озеро" торгуется об одном - цена безопасного ухода. Будет хорошо для всего мира, если такой ценой будет конец существования России. Немытые это заслужили.
bytebuster: (TapeFace)
ibigdan: Отличная идеяБыло бы круто Арку Дружбы народов (а имеются в виду вполне конкретные народы — украинский и русский) на самом верху распилить по центру и на разрез вхуярить, например, неразорвавшийся российский снаряд из тех, что падают ежедневно на Марьинку, Авдеевку, Талаковку, Счастье, Станицу Луганскую, на наши города и сёла.

Символизм вроде будет понятен. Вот цена вашей ёбаной дружбе народов. Крым её цена и Донбасс ей цена. И вот этот снаряд (выхолощенный, конечно) — тоже ей цена. Железная цена. Кровавая. Вот она, в разрезе.

А мы бы смотрели на искалеченную арку и помнили цену "дружбы". Даже через много лет, когда война закончится и кое-кто начнёт снова педалить тему про "братские народы, которых поссорил Путин".

Нахуй идите с таким родственниками и с такой дружбой. Нахуй. И ещё в пизду — для соблюдения гендерного баланса.

Юрій Гудименко
bytebuster: (DeFunes3)
Просто шматок Вікіпедії, щоб розуміти, з чим нам доводиться мати справу

Женевська конференція з питання тероризму 1987 року прийняла декларацію[3], яка визначає як державний тероризм наступні явища:

 • Практики поліцейської держави, спрямовані проти своїх громадян:  спостереження,  розгін зборів,  контроль за новинами,  побиття,  тортури,  помилкові арешти,  масові арешти,  фальсифіковані звинувачення,  показові суди,  вбивства.
 • Доставка державою ядерної зброї  на територію інших держав, у їх  територіальні води або  в міжнародні води.
 •  Військові маневри і навчання, що проводяться поблизу кордонів іншої держави (особливо зона до 30 км від смуги державного кордону) і  становлять загрозу її незалежності й територіальної цілісності.
 •  Атака збройними силами держави цілей, яка представляє загрозу для цивільного населення, що живе в іншій державі.
 •  Створення та підтримка озброєних загонів найманців, з метою знищення суверенітету іншої держави.
 •  Вбивства і  спроби вбивств державних діячів інших держав або національно-визвольних рухів, що направляються державою незалежно від того чи виконуються вони за допомогою  військового удару,  спеціальних операцій або  найму агентів.
 •  Таємні операції розвідувальних або інших державних сил, спрямовані на дестабілізацію або підпорядкування іншої держави, національно-визвольного руху або міжнародного мирного руху (приклад: підрив «Rainbow Warrior»).
 •  Кампанії з дезінформації, спрямовані на дестабілізацію інших держав.
 •  Продаж зброї, що підтримує продовження регіональних воєн і затримує політичне вирішення конфліктів.
 •  Скасування громадянських прав і свобод,  положень конституції і  законів під приводом протидії тероризму.
 •  Розробка,  випробування і розгортання  ядерної та  космічної зброї, що підвищує ймовірність геноциду і екоциду, прирікає бідних на тривалі злидні і все людство на постійний страх.
bytebuster: (TapeFace)
My two cents // Портніков про утиски євреїв на моцкві і про брехню московського пропагондона Парфьонова

Российское цивилизационное – и телевизионное – пространство в нашей стране медленно, но верно сдает свои позиции. Самих российских телевизионных каналов в Украине уже нет. Скоро и главным агентам российского влияния – таким, как «Интер» - придется сосредоточиться на производстве собственного контента. А контрабанда, произведенная на Малой Арнаутской – это все же совсем другой товар, чем то, что привозится прямо из Москвы.

Но империя так просто не сдается. И у нее всегда останется то, чем она сможет привлечь доверчивых провинциалов. Что-то, что само борется против империи, но осторожненько так – чтобы выжить. И вместе с тем внушает уважение своей честностью – вот с такой империей, если бы там были такие люди, нам было бы хорошо и приятно.

Один из таких товаров на экспорт – Леонид Парфенов. Талантливый телеведущий, автор культового сериала «Намедни» - многие до сих пор помнят то удовольствие, с которым они просматривали это кино о советской истории. Интересно, что будет, если пересмотреть его сейчас?

Read more... )
bytebuster: (GangnamCat)
Перепост допису [livejournal.com profile] grzegorz_b Лётные лики
Originally posted by [livejournal.com profile] kostyad at Лётные лики
Оригинал взят у [livejournal.com profile] kot_or_osl в Лётные лики

"А город подумал..."

6 апреля, 1966 год. Катастрофа истребителя-перехватчика Як-28П (лётчик капитан Б.В. Капустин, штурман старший лейтенант Ю.Н. Янов).
Уводя падающий из-за отказа двигателей самолёт от жилых кварталов Западного Берлина, на 12-й минуте лётчики, отказавшись от катапультирования, упали в озеро Штёссензее в английском секторе Западного Берлина...
На траурную церемонию 8 апреля были отправлены делегации из многих городов как ГДР так и ФРГ. 10 мая оба лётчика посмертно награждены орденом Красного Знамени. Погибшие стали национальными героями Германии. В их память Р. Рождественским и О. Фельцманом написана песня «Огромное небо»… Это всё, так сказать - официальная версия.
Тёмного и официально не сказанного в той истории - дохрена.

Неофициально, по свидетельству однополчан, в полёте командир экипажа решил выебнуться и Read more... )
bytebuster: (Unnamed04)
Перепост допису [personal profile] novich_ok: Трішки неполіткоректного
Це я про російськоліберальний дискурс навколо України.

Проходить десь тиждень, чи два, і осьі знову у стрічці хтось переймається через вислів якоїсь російської публічної особи. «ХХХХ сказав, що ми браття», «УУУ сказав, що ми реформи неправильно проводимо», «ZZZZ вважає, що ми маємо співчувати сім’ї головоріза, яким через втрату годівника нема чим вертати кредити».

Шановні!

1. На Росії зараз ідеологія на кшталт нацизму.
Цією ідеологію уражено більше, ніж 86% населення.
Ця ідеологія не вважає українців повноцінною нацією, а Україну повноцінною країною.
Прояв ідеології різний в кожного носія. Так, маргінальні класи мріють про геноцид українців, в той час ті, хто вважає себе "інтелігенцією", просто заперечують права українців на самозахист, на самостійні політичні рішення тощо.

Ще раз: особа, що перебувала в Росії довгий час чи взагалі живе там, з певною вірогідністю може бути уражена російським нацизмом, тобто вважати природнім станом українця несамостійність, обмеження в правах, зовнішнє керування тощо.

Read more... )
bytebuster: (Idiots)
Однозначний фейспалм дня.
Ватостопольська ватниця, яка три роки тому волала про пуйла і камні с нєба, дізналася, що камні с нєба таки будуть, а її улюблене пуйло знесе її дім і побудує військову базу.

bytebuster: (Default)

Кум рік назад розказував, що почали в Києві бєглі руські опозиціонери пропадати. Бува вийде бувший журналіст комсомолки за кефіром чи там в домі свободной росії чарчину тяпнути - і поминай як звали. І поліція його шука, і есбеу, і Дім Сірка - а нема ніде. Пропав чоловік, одні кредити і носки розпаровані під ліжком лишилися.

А недавно роз'яснили таки ту ситуацію. Переодівся, значить, сержант Петренко у костюм од Юдашкіна, косоворотку під піджак надів і Яндекс-браузер в ноутбуці поставив. І вийшов вечором сала до штєц прикупити. Йде по Юри, калінку з телефона слуха і морду кірпічом держе, мол устав я від вас малоросів немазаних, аж кушать не можу. Аж тут підходе до нього дідок та й пита:

- Руський ви, барін?

- Ну да.

-Скучно вам?

- Так як же не скучно. Провінція ото, сєвєрна корєя, вконтакт запрітили, нічо не міняється і мене ніхто не уважа, а в мене 15 суток арешту і гігабайт селфі із автозаку. Шо ж не так з вашим народом то, отєц?

- А ти до нас приходь - каже дідок. - Вот держи візитку. У нас тут можна всіх повчати за гроші.

Забрав Петренко ту візитку і за тим адресом облаву устроїв. А по адресі тій підвал оказавсь, де всі піймані руські сиділи і один одного повчали. А хто уставав і не міг говорити, того осавул канчуком бив і унітаз мити заставляв. То Петренка за находку цю до майора повисили, а підвал отой міністерству оборони підпорядкували, щоб порядок був.

(Вовчик Сірий)

Сторінку створено Понеділок, 25 Вересень 2017 02:24

Вересень 2017

П В С Ч П С Н
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 2223 24
252627282930 
Створено з Dreamwidth Studios

За стиль дякувати